The Forest Farmers

Janine Raabe en Paul Muller maken deel uit van de oorspronkelijke oprichtingsgroep van het project en hebben samen met de stichting Den Food Bosch, studenten en veel geïnspireerde mensen het voedselbos ontwikkeld en geïmplementeerd.

Nu beheren, ontwikkelen en begeleiden ze het land naar een echt ecologisch landbouwsysteem. Als The Forest Farmers geven ze om dit project, maar bieden ze ook ontwerp-, ontwikkelings- en implementatiediensten voor andere voedselboslandbouwprojecten.

Paul Müller
Janine Raabe

"Ik doe dit om mensen te laten zien wat er allemaal mogelijk is wanneer we samenwerken met de Natuur. Wat ik tot nu toe ontdekt heb is echt eye opening! Agricultuur kan een bron zijn van herstel, voor mensen én de aarde. Mijn aanpak: Laten we meer bomen planten!"

Paul Müller

De studenten en vrijwilligers

Op regelmatige basis komen mensen van alle leeftijden en achtergronden aan het werk in het voedselbos, hetzij voor slechts enkele dagen of voor een stage van enkele maanden. Deze mensen hebben gemeen dat ze een nieuwe vorm van landbouw voor ogen hebben en meer willen leren door hun voeten op de bodem en hun handen in de grond te leggen.

Sam
Daniel & Anne
Clem
Anne
Amanda

"Als voedselbosboer kan ik helpen deze wereld een meer overvloedige plek te maken door tegelijkertijd voor de planeet en de mensen te zorgen. Functionerende boerderij-ecosystemen spelen een belangrijke rol bij het herstellen van de gezondheid van ecosystemen en het vergroten van de biodiversiteit, de grote schat van het leven."

Janine Raabe

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van de oprichtende groep en houdt toezicht op de lange termijnontwikkeling van het project en geeft het wettelijke kader voor het voedselbos.

Jonas Steinfeld
Malika Cieremans
Koert van Bemmel